การใส่เลือดตามลำดับ

การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

ลำดับขั้นตอนการใส่เลือดลงในหลอดเลือด


 

*กรณีตรวจ Hemoculture ควรเจาะเป็นลำดับแรก
*กรณีตรวจ Electrolyte และ Troponin I ควรนำส่งห้องปฏิบัติการ