ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
สรุปรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2561 555
สรุปผลข้อร้องเรียน 29 มีนาคม 2561 474
งานโรงพยาบาลโรงพยาบาลคุณธรรม 15 กุมภาพันธ์ 2561 595
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี2561 และค่านิยมองค์การ 15 กุมภาพันธ์ 2561 558
ข้อมูลทั่วไปจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 556
การประกาศเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านทุจริต ของโรงพยาบาลตรอน 27 ธันวาคม 2560 473
สรุปผลการดำเนินโครงการดูแลผู้ป่วยเบหวาน และความดันโลหิตสูง 20 พฤศจิกายน 2560 487
แนวทางในการปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 10 ตุลาคม 2560 461
Step-Step แก้ไขไม่ให้ติดไวรัส WannaCry (WCY) 18 พฤษภาคม 2560 705
เรื่อง ประกาศผลการสอบ คัดเลือก บุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 12 ตุลาคม 2559 934