ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประกาศผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานประจำห้องยา-พนักงานบริการ) 27 มีนาคม 2566 12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโครงสร้างหลังคาคลุมอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตรอน 24 มีนาคม 2566 6
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโครงสร้างหลังคาคลุมอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตรอน 24 มีนาคม 2566 0
ราคากลางงานก่อสร้างต่อเติมโครงสร้างหลังคาคลุมอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตรอน 15 มีนาคม 2566 1
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 07 มีนาคม 2566 90
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 15 กุมภาพันธ์ 2566 35
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้ง ที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 25 มกราคม 2566 175
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้ง ที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธรณสุข 25 มกราคม 2566 48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธรณสุข 20 มกราคม 2566 181
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธรณสุข 20 มกราคม 2566 233