ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
แผนปี2561 02 เมษายน 2561 713
ขออนุมัตินำแผนปี61ขึ้นเว็บไซต์ 02 เมษายน 2561 665
ขอรายงานแผนปี2560 02 เมษายน 2561 612
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเว็ปไซต์ 02 เมษายน 2561 415
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสสจ.อต. 02 เมษายน 2561 476
ผลการทบทวนความเสี่ยงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 436
ระเบียบปฏิบัติประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 450
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเวปไซต์ 02 เมษายน 2561 425
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2560 02 เมษายน 2561 449
สรุปรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2561 433