ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
หนังสือแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 21 ธันวาคม 2560 400
งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยบาลตรอน 18 ธันวาคม 2560 514
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2560 415
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 06 ธันวาคม 2560 441
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์) 04 ธันวาคม 2560 387
ผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 427
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน 2560 เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 งบลงทุน 30 พฤศจิกายน 2560 418
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 359
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 371
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 15 พฤศจิกายน 2560 431
ขออนุมัตินำหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561ขึ้น web site ของโรงพยาบาลตรอน 13 พฤศจิกายน 2560 370
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 13 พฤศจิกายน 2560 400
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 09 พฤศจิกายน 2560 414
ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร 09 พฤศจิกายน 2560 402
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 60 31 ตุลาคม 2560 422
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 ตุลาคม 2560 405
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2560 383
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ตุลาคม 2560 430
สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบ 2561 09 ตุลาคม 2560 450
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภากเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมนระบบจัดเก็บ) 02 ตุลาคม 2560 399