ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 ธันวาคม 2560 342
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 249
ขออนุมัตินำแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปและแผนจัดซื้อ-จ้างวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(lab)ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตรอน 25 ธันวาคม 2560 283
หนังสือแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 21 ธันวาคม 2560 272
งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยบาลตรอน 18 ธันวาคม 2560 308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2560 272
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 06 ธันวาคม 2560 279
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์) 04 ธันวาคม 2560 259
ผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 277
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน 2560 เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 งบลงทุน 30 พฤศจิกายน 2560 274
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 213
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 223
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 15 พฤศจิกายน 2560 288
ขออนุมัตินำหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561ขึ้น web site ของโรงพยาบาลตรอน 13 พฤศจิกายน 2560 248
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 13 พฤศจิกายน 2560 266
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 09 พฤศจิกายน 2560 254
ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร 09 พฤศจิกายน 2560 248
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 60 31 ตุลาคม 2560 268
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 ตุลาคม 2560 268
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2560 234