ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ขออนุมัตินำประกาศอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ขึ้นเว็บไซตืโรงพยาบาลตรอน 21 สิงหาคม 2560 675
ขออนุมัตินำแผนการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ขึ้น website ของโรงพยาบาลตรอน 26 กรกฎาคม 2560 523
ประกาศสอบราคาซื้อค.การแพทย์ 4 รายการ 21 มิถุนายน 2560 822
ขออนุมัตินำประกาศอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการขึ้น web site ของโรงพยาบาลตรอน 24 พฤษภาคม 2560 682
ขออนุมัตินำประกาศอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการขึ้น web site ของโรงพยาบาลตรอน (3) 24 พฤษภาคม 2560 510
ขออนุมัตินำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ส่วน 90% ระดับหน่วยบริการ และแผนปฎิบัติการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศขึ้น web site ของโรงพยาบาลตรอน) 20 มีนาคม 2560 653
ขออนุมัตินำแผนปฏิบัติการ การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากงบค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์เพื่อประกาศขึ้น website ของโรงพยาบาลตรอน 24 กุมภาพันธ์ 2560 659
ขออนุมัตินำแผนค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์(ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)ประกาศขึ้น website ของโรงพยาบาลตรอน 21 กุมภาพันธ์ 2560 608
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 13 ตุลาคม 2559 804
สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล(CR)พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ด้วยระบบดิจิตอล(PACS) 13 ตุลาคม 2559 758
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาล ตรอน 13 ตุลาคม 2559 717
ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกและทางเชื่อมระหว่งตึกผู้ป่วยฯโรงพยาบาลตรอน 12 ตุลาคม 2559 654
ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัติโนมัติฯ รพ.ตรอน 12 ตุลาคม 2559 613
เรื่องสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องนึ่ง ฆ่า จูลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 340ลิตร) 12 ตุลาคม 2559 646
เรื่องสอบราคาเช่าเครื่องอ่านแปลงสัญญาน เอกเรย์เป็นระบบดิจิตัล (CR)พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลทางการแพทย์ ด้วยระบบดิจิตัล (PACS) 12 ตุลาคม 2559 609
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 รายการ 12 ตุลาคม 2559 665
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องให้รักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า) 12 ตุลาคม 2559 618
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารโรงพยาบาลตรอน 12 ตุลาคม 2559 601
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างทาง COVER WAY และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก ที่ โรงพยาบาลตรอน 12 ตุลาคม 2559 751