ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประกาศประกวดราคาซื้อค.การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 27 มิถุนายน 2565 12
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 20 มิถุนายน 2565 11
ประกาศผลสอบการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 27 เมษายน 2565 42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 25 เมษายน 2565 36
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา 05 เมษายน 2565 69
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) เวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ 2565 26 มีนาคม 2565 33
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 24 มีนาคม 2565 29
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ปัญหา เศรษฐกิจและสังคม) 02 มีนาคม 2565 41
อนุญาตให้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตรอน 02 มีนาคม 2565 47
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 25 กุมภาพันธ์ 2565 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนัคงานประจำห้องยา 02 กุมภาพันธ์ 2565 68
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลตรอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2564 ถึง กันยายน 2565 จำนวน 11 เดือน 06 ตุลาคม 2564 129
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลตรอน ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ตุลาคม 2564 119
แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ตุลาคม 2564 112
แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ตุลาคม 2564 114
แผนจัดซื้อจัดยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์และวัสดุเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ตุลาคม 2564 118
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ตุลาคม 2564 141
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 22 กันยายน 2564 249
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 04 พฤษภาคม 2564 290
รายละเอียดรายการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 16 กุมภาพันธ์ 2564 210