ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
สรุปผลข้อร้องเรียน 29 มีนาคม 2561 350
งานโรงพยาบาลโรงพยาบาลคุณธรรม 15 กุมภาพันธ์ 2561 466
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี2561 และค่านิยมองค์การ 15 กุมภาพันธ์ 2561 431
ข้อมูลทั่วไปจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 432
การประกาศเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านทุจริต ของโรงพยาบาลตรอน 27 ธันวาคม 2560 356
สรุปผลการดำเนินโครงการดูแลผู้ป่วยเบหวาน และความดันโลหิตสูง 20 พฤศจิกายน 2560 373
แนวทางในการปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 10 ตุลาคม 2560 337
Step-Step แก้ไขไม่ให้ติดไวรัส WannaCry (WCY) 18 พฤษภาคม 2560 582
เรื่อง ประกาศผลการสอบ คัดเลือก บุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 12 ตุลาคม 2559 798