ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
สรุปรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2561 525
สรุปผลข้อร้องเรียน 29 มีนาคม 2561 442
งานโรงพยาบาลโรงพยาบาลคุณธรรม 15 กุมภาพันธ์ 2561 563
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี2561 และค่านิยมองค์การ 15 กุมภาพันธ์ 2561 525
ข้อมูลทั่วไปจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 523
การประกาศเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านทุจริต ของโรงพยาบาลตรอน 27 ธันวาคม 2560 442
สรุปผลการดำเนินโครงการดูแลผู้ป่วยเบหวาน และความดันโลหิตสูง 20 พฤศจิกายน 2560 456
แนวทางในการปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 10 ตุลาคม 2560 429
Step-Step แก้ไขไม่ให้ติดไวรัส WannaCry (WCY) 18 พฤษภาคม 2560 672
เรื่อง ประกาศผลการสอบ คัดเลือก บุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 12 ตุลาคม 2559 900