ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
แผนปี2561 02 เมษายน 2561 542
ขออนุมัตินำแผนปี61ขึ้นเว็บไซต์ 02 เมษายน 2561 508
ขอรายงานแผนปี2560 02 เมษายน 2561 454
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเว็ปไซต์ 02 เมษายน 2561 309
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสสจ.อต. 02 เมษายน 2561 366
ผลการทบทวนความเสี่ยงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 328
ระเบียบปฏิบัติประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 349
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเวปไซต์ 02 เมษายน 2561 319
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2560 02 เมษายน 2561 355
สรุปรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2561 328