ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
แผนปี2561 02 เมษายน 2561 182
ขออนุมัตินำแผนปี61ขึ้นเว็บไซต์ 02 เมษายน 2561 172
ขอรายงานแผนปี2560 02 เมษายน 2561 173
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเว็ปไซต์ 02 เมษายน 2561 118
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสสจ.อต. 02 เมษายน 2561 138
ผลการทบทวนความเสี่ยงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 128
ระเบียบปฏิบัติประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 138
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเวปไซต์ 02 เมษายน 2561 122
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2560 02 เมษายน 2561 125
สรุปรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2561 139