ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
แผนปี2561 02 เมษายน 2561 352
ขออนุมัตินำแผนปี61ขึ้นเว็บไซต์ 02 เมษายน 2561 335
ขอรายงานแผนปี2560 02 เมษายน 2561 307
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเว็ปไซต์ 02 เมษายน 2561 215
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสสจ.อต. 02 เมษายน 2561 234
ผลการทบทวนความเสี่ยงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 222
ระเบียบปฏิบัติประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 226
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเวปไซต์ 02 เมษายน 2561 202
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2560 02 เมษายน 2561 222
สรุปรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2561 223