ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
แผนปี2561 02 เมษายน 2561 471
ขออนุมัตินำแผนปี61ขึ้นเว็บไซต์ 02 เมษายน 2561 442
ขอรายงานแผนปี2560 02 เมษายน 2561 393
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเว็ปไซต์ 02 เมษายน 2561 276
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสสจ.อต. 02 เมษายน 2561 298
ผลการทบทวนความเสี่ยงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 282
ระเบียบปฏิบัติประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 289
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเวปไซต์ 02 เมษายน 2561 262
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2560 02 เมษายน 2561 293
สรุปรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2561 282