ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
แผนปี2561 02 เมษายน 2561 733
ขออนุมัตินำแผนปี61ขึ้นเว็บไซต์ 02 เมษายน 2561 691
ขอรายงานแผนปี2560 02 เมษายน 2561 634
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเว็ปไซต์ 02 เมษายน 2561 433
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสสจ.อต. 02 เมษายน 2561 493
ผลการทบทวนความเสี่ยงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 453
ระเบียบปฏิบัติประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 472
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเวปไซต์ 02 เมษายน 2561 441
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2560 02 เมษายน 2561 461
สรุปรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2561 454