ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
แผนปี2561 02 เมษายน 2561 611
ขออนุมัตินำแผนปี61ขึ้นเว็บไซต์ 02 เมษายน 2561 579
ขอรายงานแผนปี2560 02 เมษายน 2561 513
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเว็ปไซต์ 02 เมษายน 2561 347
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสสจ.อต. 02 เมษายน 2561 404
ผลการทบทวนความเสี่ยงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 366
ระเบียบปฏิบัติประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 384
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเวปไซต์ 02 เมษายน 2561 355
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2560 02 เมษายน 2561 389
สรุปรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2561 366