ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
แผนปี2561 02 เมษายน 2561 673
ขออนุมัตินำแผนปี61ขึ้นเว็บไซต์ 02 เมษายน 2561 624
ขอรายงานแผนปี2560 02 เมษายน 2561 576
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเว็ปไซต์ 02 เมษายน 2561 382
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสสจ.อต. 02 เมษายน 2561 443
ผลการทบทวนความเสี่ยงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 401
ระเบียบปฏิบัติประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 416
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเวปไซต์ 02 เมษายน 2561 390
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2560 02 เมษายน 2561 420
สรุปรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2561 401